Čo je inžinierska činnosť, inžiniering a inžinierske siete

24.11.2022

Pokiaľ ste sa rozhodli pre stavbu domu alebo chaty, inžinierske siete budú jednou z prvých tém, ktorou sa budete zaoberať. Predtým, ako príde na rad samotná stavba, bude musieť byť vyriešený pozemok. A práve s ním je táto oblasť úzko spätá.

Inžinierske siete, známe tiež ako rozvodné siete, tvoria spoločného menovateľa pre všetky nadzemné, pozemné a podzemné systémy, akými sú elektrina, plyn, vedenie vody, kanalizácia, telekomunikačné siete, či samotná príjazdová cesta. Môžeme s istotou povedať, že ide o základné piliere, ktoré sa týkajú každej jednej stavby. A teda v prípade, že neplánujete postaviť energeticky sebestačný dom tzv. "pasívny dom", ich realizácii sa určite nevyhnete. Vôbec sa však nemusíte ničoho obávať, v dnešnej dobe už jestvuje množstvo spoločností poskytujúcich komplexné služby. Vyhľadať ich môžete pod pojmom inžiniering.

Kde ale máte vôbec začať a ako zistiť, čo vaša stavba potrebuje a k čomu už prístup má?

Inžiniering je činnosť spojená s predprojektovu a projektovou prípravou stavby

 

Hlavným atribútom je overenie si jednotlivých už vybudovaných sietí, aby nedošlo k ich križovaniu. Ak by ste sa totižto rozpamätali už pri začatí stavby, spôsobili by ste si nemalé komplikácie. Zároveň by ste však na samotnú stavbu ani nezískali povolenie. Na túto otázku vám vedia odpovedať samotní správcovia inžinierskych sietí nachádzajúci sa vo vašom meste. V tejto fáze sa pripravte na vypĺňanie tlačív, ktoré budete formou žiadostí o overenie zasielať na konkrétne distribučné spoločnosti. Tie následne preveria stav sietí vo vašom okolí, poprípade vám ich priamo vyznačia v danom teréne prosredníctvom technika. Každopádne sa tento postup obísť nedá, a tak si stav sietí vo vašom okolí budete musieť riešiť v rámci svojho okresu. Na Slovensku totižto nejestvuje žiadna verejná mapa pozemkov so zakreslenými rozvodnými sieťami.

Výnimkou je v tomto prípade západoslovenský kraj, ktorý poskytuje na svojom webe detailný prehľad o elektrickej rozvodnej sieti: https://geo-portal.zsdis.sk/gvws/?start=anonimousExt 

Po overení celkového stavu inžinierskych sietí vo vašom okolí sa môžete začať zaujímať o ich budovanie na vlastnom pozemku.

 

Elektrina

 

Elektrina bude pri riešení inžinerskych sietí vôbec prvou zložkou, ktorú bude potrebné riešiť. Bez nej sa totižto v rámci svojej stavby nepohnete. Postup k jej získaniu je na Slovensku spojený s množstvom vybavovania. Základom je získanie verejného súhlasu na pripojenie sa od rozvodného podniku. Tomu predchádza stanovenie detailného počtu elektrických spotrebičov i približný odhad spotreby elektrickej energie.  Pri tomto bode sa tiež zamyslite nad spôsobom kúrenia. Dané odhady sú spolu so žiadosťou o pripojenie zasielané konkrétnej distribučnej spoločnosti. V prípade, že bude reakcia na vašu žiadosť pozitívna, získate pripojenie do elektrickej siete. Zabezpečením elektrickej prípojky sa však proces nekončí. Nezabudnite si v tomto momente tiež zariadiť konkrétneho dodávateľa elektriny.

 

Voda

 

V rámci získania prísunu pitnej vody poznáme dva základné spôsob:

Prvou možnosťou je vlastná studňa, na ktorej vytvorenie bude nutný vrt do zeme. Táto varianta vás bude stáť viac-menej peniaze len na začiatku počas jej uskutočnenia, no následne už za vodu neplatíte. Nevýhodou je v tomto smere zabezpečovanie údržby studne, no tiež samotné vŕtanie, kde pri začiatku nie je možné určiť presnú hĺbku. Od hĺbky sa bude odvíjať cena za uskutočnenie vrtu, a tým pádom sa môžu prvotné výdavky vyšplhať vyššie, ako ste očakávali.

Náš tip: Pri zavádzaní studne si dávajte pozor, aby sa váš rozvod vody nenapojil na ten verejný. Zároveň sa však pripravte na testovanie pitnosti vody, kde sa overí jej celková kvalita.

Druhou možnosťou, tou jednoduchšou, je pripojenie sa na už jestvujúci zdroj, kedy si vytvoríte vodovodnú prípojku. V tomto prípade je potrebné kontaktovať jeho majiteľa či prevádzkovateľa, ktorému predložíte žiadosť. Na jej základoch bude následne postavená zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody.  Vašou povinnosťou bude vybudovať vodotesnú šachtu brániacu vnikaniu plynov a nečistôt, ktorá musí byť odvodnená, vetrateľná a zároveň bezpečne prístupná. Vlastník vodovodnej prípojky je súčasne zodpovedný za jej údržbu.

 

Plyn

 

Kedysi úplná samozrejmosť, dnes už takmer rarita. Zavádzanie plynu do našich domácností sa v súčasnosti čoraz viac obmedzuje a jeho varianty sa tak stávajú väčšími lákadlami pre nových užívateľov. Pri zavedení plynu je podobne ako pri ďalších krokoch potrebné spísať žiadosť o pripojenie sa na plyn. Zasiela sa vybranému distribútorovi plynu. Po spísaní zmluvy bude od vás požadovať presný projektový nákres, kadiaľ by plynové potrubie viedlo. Až po celkovom schválení vám distribútor umožní pripojenie sa na plyn a namontovanie meradla.

 

Telekomunikačná a dátová sieť

 

Prvým krokom pre majiteľa budúcej stavby je overenie dostupného pokrytia telekomunikačných sietí u konkrétnych operátorov. V niektorých prípadoch na výber mať nebudete, keďže v určitých oblastiach Slovenska má dostupný signál len obmedzené množstvo týchto spoločností. Toto je však už takmer rarita, a vy sa tak môžete rozhodovať podľa vami zvolených preferencií a taktiež ponúkanej ceny za prevádzkovanie. Po konečnom verdikte je ďalším krokom zavedenie kábla a spísanie zmluvy a poskytovaní telekomunikačných služieb.

 

Kanalizácia

 

Súčasťou inžinierskych sietí je taktiež zabezpečenie likvidácie odpadu. Vo väčsine obcí sú kanalizácie samozrejmosťou, a tak sa budete môcť po informovaní obechného úradu jednoducho napojiť. Ak ale nepatríte k tejto väčšine, odpad si budete musieť vyriešiť sami. Buď sa prikloníte k lacnej variante, kde si vybudujete žumpu udržiavajúcu odpad, ktorý bude pravidelne vyvážaný, alebo zvolíte náročnejšiu cestu zavedenia čističky odpadových vôd. Druhý spôsob je však o niečo ekologickejší, keďže je následne možné prečistenú vodu využiť na ostatné domáce účely.

Na začiatku sa ubezpečte v akom vlastníctve je cesta k vášmu budúcemu bývaniu

Prístupová cesta

 

Medzi ďalšie inžinierske siete patrí aj prístupová cesta, ktorá vedie na pozemok, na ktorom sa bude stavať. Zákon presne nedefinuje akú má mať podobu. Varianty sú rôzne, cesta môže byť spevnená, betónová, asfaltová, štrková, dláždená alebo neupravená. Ubezpečte sa však, v akom vlastníctve  je cesta k vášmu budúcemu bývaniu.

 

Nemáte s inžinieringom skúsenosti? Poraďte sa s profesionálmi

Ak sú pre vás inžinierske siete stále viac-menej španielska dedina a ceníte si svoj čas na viac ako je cena za služby inžinieringu, kontaktujte odborníkov. V praxi ide o reálne zastupovanie pred príslušnými orgánmi, no tiež vybavovanie a prípravu nevyhnutných papierov.

Najväčšou výhodou tejto služby je práve množstvo ušetreného času, ktorý nemusíte stráviť "navštevovaním úradov" a vypisovaním množstva dokumentov. Ak o inžinieringu uvažujete, svoje hľadanie vymedzte na advokátske kancelárie, ktoré vám zabezpečia nielen činnosť inžinieringu, no taktiež vyriešia prípadné spory či majetkové vzťahy. Druhou možnosťou sú samotné firmy, ktorých pracovným predmetom je práve zabezpečovanie inžinierskych sietí. Cena za ich služby sa bude odvíjať od vášho časového limitu i od náročnosti samotného projektu. Dopredu sa teda približná suma stanoviť nedá, všetko sa dohaduje individuálne.

 

FAQ:

 
Čo je pasívny dom?
 
Pasívny dom je charakteristický minimálnou spotrebou energie na zaistenie komfortného bývania a tepelnej pohody. Kombinácia efektívneho využívania dostupných energií (prednostne na vykurovanie a ohrev vody) a kvalitnej tepelnej izolácie. Energeticky sebestačný dom využíva primárne slnečnú energiu (slnečné kolektory) a vnútorné zdroje tepla (elektrické spotrebiče, krb, obyvatelia domu, rekuperácia). 
 
Čo je inžiniering a kto ho sprostredkuje?
 
Inžiniering je činnosť spojená s predprojektovu a projektovou prípravou stavby, ako zabezpečenie prieskumov, kontakt s orgánmi štátnej správy, správcami a zabezpečovania inžinierskych sietí. V neposlednom rade je spojený s vlastnou výstavbou domu, a teda vybavením územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia. Ak o inžinieringu uvažujete, svoje hľadanie vymedzte na advokátske kancelárie, ktoré vám zabezpečia nielen činnosť inžinieringu, no taktiež vyriešia prípadné spory či majetkové vzťahy. Druhou možnosťou sú samotné firmy, ktorých pracovným predmetom je práve zabezpečovanie inžinierskych sietí.

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií