Čo je pre nás dôležitejšie? Mať poistené auto, nehnuteľnosť alebo život?

12.11.2021

Žijeme v dobe, kedy majú všetci vodiči poistené autá, každý vlastník nehnuteľnosti má aj náležité poistenie či už domácnosti, pri návšteve cudzích krajín máme cestovné poistenie, ale nezabudli sme na niečo? Niečo, čo je o dosť dôležitejšie? Čo asi tak môže byť dôležitejšie, keď sa bavíme o poistení, ako mať poistené už spomínané „veci“ ? Predsa život.

Život a zdravie máme iba jedno a preto by sme mali k nemu pristupovať zodpovedne. Určite je dôležité mať poistené auto, byt či dom, ale čo ak sa stane niečo vám? Vám, ktorí nosíte domov peniaze? Vám, ktorí máte rodinu? Každý z nás by si mal dať ruku na srdce a aspoň na chvíľu sa spýtať samého seba, čo ak? Čo ak sa mi niečo stane? Čo ak sa mi stane úraz, či nastane vážna choroba, či nebodaj niečo horšieho? Kto sa o mňa postará? Kto zabezpečí moju rodinu? Pre Vás, ktorí pristupujú k svojmu zdraviu a životu svedomito určite nič nenechávajú na náhodu a nespoliehajú sa len na „dáko bolo, dáko bude“, vám netreba možnosti poistení predstavovať. Netreba však zabúdať, že tak, ako sa mení Váš život, náležite by sa mala meniť aj vaša poistka a teda vyvíjať s pribúdajúcimi životnými situáciami, akými sú prírastok do rodiny, či vyššia hypotéka za účelom kúpy väčšej nehnuteľnosti. Pre tých, ktorí toto poistenie do teraz považovali za nepotrebné alebo ho odkladali na neskôr, priblížim rozdiel medzi životným a neživotným poistením a v neposlednom rade pripomeniem, že dôležité rozhodnutia netreba nechať na neskôr, veď čo ak...?

 

Aký je rozdiel medzi životným a neživotným poistením?

 

Hlavný rozdiel, ako už z názvu poistenia vyplýva, je, že životné poistenie sa zameriava na krytie klientov, ich rodinu v neľahkých situáciách, ktoré prináša život. Kryje rodinu a deti v prípade úmrtia, tak isto ako kryje aj výpadok finančného príjmu v prípade úrazu či vážneho ochorenia. Životné poistenie poskytuje krytie finančných záväzkov – dlhov, ako sú hypotéky, pôžičky alebo aj leasingu, s ktorými by sme mali možno problém, plniť ich pri výpadku finančného príjmu, zatiaľ čo neživotné poistenie sa zameriava na ochranu nášho majetku  (napríklad: auto, byt, dom alebo chata) proti neočakávaným situáciám, ktoré môžu spôsobiť najmä prírodné živly, ale aj zlodeji a vandali.
Napríklad, ak v priebehu pár minút kvôli požiaru, víchrici či úderu blesku prídete o strechu nad hlavou, od poisťovne dostanete finančnú injekciu, s ktorou si môžete zabezpečiť nové bývanie, či už kúpiť nový byt alebo postaviť dom.

 

Ktoré z týchto poistení potrebujem?

 

Mladého a zdravého človeka je pomerne ťažké presvedčiť o tom, že potrebuje životné poistenie. Väčšina ľudí mylne prikladá dôležitosť mať poistený majetok pred životným poistením. Pre určenie priorít si treba ujasniť, kto je živiteľom rodiny, kto platí účty, kto prinesie do domácnosti financie a čo sa stane v prípade, ak dôjde k situácii, kedy už nebude môcť plniť svoje finančné záväzky. Preto mi určite dáte za pravdu, keď budeme stavať život vysoko nad majetok a práve z tohto dôvodu je dôležitejšie mať poistený „život“ v prvom rade. Uvedieme si príklad známeho, ktorý sa vrátil spolu s rodinou z dlhodobého pobytu v zahraničí a po pár mesiacoch sa stalo nešťastie a ostal invalidom. Štát síce prispieva sumou, ktorá prináleží danému stupňu invalidity, ale je to dosť? Dosť na pokrytie výpadku finančného príjmu, o ktorý prišiel a tým pádom chýba celej rodine? Dosť na potrebné náklady na liečbu, rehabilitácie? Kto bude platiť úver, ktorý si zobrali na svoj trojizbový byt? Keďže náš známy rozmýšľal zodpovedne a mal už uzavreté komerčné pripoistenie, mal vlastne šťastie v nešťastí, lebo mu poisťovňa plní svoje záväzky doteraz a aj keď mu zdravie nevie prinavrátiť, vie aspoň zmierniť následky či už choroby, úrazu alebo nebodaj toho najhoršieho, a tým je smrť.

 

Potrebujem obe poistenia?

 

Jednoznačne áno. Dôležitá je však priorita alebo poradie poistení, pretože klient by mal určite mať v prvom rade uzatvorenú životnú poistnú zmluvu, až potom poistiť majetok. Pre mladých je hypotéka často jedinou cestou k vlastnému bývaniu. Záväzok v desiatkach tisíc eur bežne na 30 rokov však treba splácať aj v zlých časoch. Pri klasickom scenári zostáva žena na rodičovskej dovolenke a muž sa z veľkej časti stará o príjem domácnosti. Ak by rodina prišla o živiteľa, mohla by vinou nedostatku financií prísť aj o strechu nad hlavou. Bohužiaľ, štatistiky ukazujú, že riziká, ktoré finančne kryje práve životné poistenie, sú naozaj reálne. A hrozia v každom veku. Smrť živiteľa rodiny, úraz či vážne ochorenie ktoréhokoľvek člena domácnosti môže mať ďalekosiahle následky na všetkých príbuzných.

 

Kedy by som mal/mala začať uvažovať o poistení?

 

Nikdy nie je priskoro uvažovať o životnom poistení. Vyššia hypotéka kvôli kúpe domu alebo narodenie detí, môže byť spúšťačom potreby ďalšieho finančného zaistenia, no pri týchto životných udalostiach to nekončí. Aj keď vstupujete do poistenia zdravý, každé pripoistenie má nejakú čakaciu dobu. Je to doba od vstupu do poistenia po čas, kedy máme prvý nárok na poistné plnenie. Pri úrazoch sa čakacia doba neuplatňuje, pretože poisťovne nepredpokladajú, že človek si úraz naplánuje. Pri chorobách sa ale čakacia doba uplatňuje vždy. V poistení by vám nemali chýbať pripoistenia, ktoré kryjú dlhodobý výpadok príjmu. To sú tie životné situácie, ktoré nás vedia ovplyvniť na veľmi dlhý čas alebo nás do konca života ovplyvniť tak, že už nemôžeme vykonávať svoju prácu a tým pádom aj náš príjem už nebude taký, aký bol.
Následne, keď máme dojednané životné poistenie s „na mieru ušitými“ pripoisteniami, príde na radu poistenie domácnosti, havarijné poistenie, či povinné zmluvné poistenie, cestovné poistenie a v neposlednom rade aj poistenie zodpovednosti či právna ochrana.
Nepochybne sa oplatí zvážiť, ktoré z neživotných poistení potrebujeme, aké sú priority, čo a koho potrebujeme pokryť. Rovnako aj v životnom poistení, ktoré by mal mať logicky každý, kto chce zodpovedne zabezpečiť najmä svojich blízkych pre prípad fatálnych rizík.

 

Ako postupovať pri výbere životného poistenia?

 
Poisťovne ponúkajú rôzne pripoistenia, ktoré sa môžu svojím rozsahom líšiť v závislosti od každej poisťovne. To, voči ktorým rizikám sa viete poistiť, závisí od každej poisťovne, aj od konkrétneho balíka poistenia, ktorý daná poisťovňa ponúka. Podľa našich skúseností je až 8 z 10 poistiek neaktuálnych. Vaša finančná aj celková životná situácia sa počas trvania vašich zmlúv mení. No a tieto zmeny by sa mali odzrkadliť aj vo výbere a vhodnom nastavení vášho poistenia. Často sa stáva aj to, že sa zmenou povolania alebo príjmu niektoré pripoistenia vo vašej poistnej zmluve dostanú do výluky alebo sú úplne neplatné. V poisťovniach sú aj rozdiely v tom, ako definujú niektoré riziká, preto je lepšie, sa pri výbere vhodného poistenia poradiť so skúseným odborníkom. 
Finančý poradca je oporou pri riešení poistnej udalost. Je to človek, ktorý vie, ako postupovať pri jej nahlásení, poradí vám, čo treba do poisťovne zaslať a poučí vás, aký je ďalší postup. Zmluvu, ktorú ste si uzatvorili v minulosti, vie vždy aktualizovať na nové atraktívnejšie pripoistenia a poistné podmienky.

 

Zhrnutie na záver

 

Treba si uvedomiť, že životné poistenie je veľmi dôležitým aspektom pre každého, kto pristupuje k svojmu životu a svojej rodine zodpovedne. Poistenie pre ľudí, ktorí sa nechcú denne zaoberať myšlienkou „a čo keď..?“

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií