Predávajte efektívne prostredníctvom

Virtuálnej prehliadky

360° prezentácia, prostredníctvom ktorej máte pocit, akoby ste sa nachádzali priamo na mieste alebo v miestnosti, ktorú si práve prezeráte.

Záberov z dronu

Pre zákazníka má letecká fotografia neporovnateľne vyššiu vypovedaciu hodnotu, ako snímka zo "zeme". Ponúka realistický pohľad na prostredie nehnuteľnosti a danú oblasť.

Právneho zastrešenia obchodu

Naši klienti majú zmluvy vypracované právnikom. Prevod nehnuteľnosti je veľkou investíciou, preto je veľmi dôležité mať vypracovanú kvalitnú zmluvu.

Finančného sprostredkovania

Finančné sprostredkovanie je často jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere konkrétnej nehnuteľnosti. Prostredníctvom našich služieb ponúkame preto našim klientom finančné a hypotekárne poradenstvo.

Mám záujem o predaj nehnuteľnosti

Povinné
Povinné