Koľko stojí rekonštrukcia strechy?

26.08.2022

Strecha je jedným z najdôležitejších prvkov stavby domu a jednoznačne si zaslúži zvýšenú pozornosť. Nielenže chráni celkovú konštrukciu a životné prostredie, zaručuje taktiež komfort pre ľudí žijúcich pod ňou.

Jej rekonštrukcia sa vykonáva najmä z dvoch hlavných dôvodov: túžba po zmene alebo potreba kvôli poškodeniu. Prvý vám opisovať nemusíme. Každý z nás predsa občas potrebuje redizajn svojej nehnuteľnosti. V takom prípade však nemusí ísť o nič nákladné ani zložité na samotný úkon. V tomto článku sa sústredíme najmä na rekonštrukciu vykonávanú kvôli poškodeniu strechy, keďže sa jedná o komplexnejšiu premenu zahrňujúcu viac krokov. Pri poškodení hovoríme zväčša o dôsledku udalostí súvisiacich s počasím, ako je silný vietor, dážď,  ľad, sneh, vystavenie slnku a opotrebenie časom. Či už patríte do prvej či do druhej skupiny, s našim návodom bude celý proces o niečo jednoduchší. Ukážme si, čo všetko by vás malo zaujímať a na čo nezabudnúť.

Ešte pred samotným začiatkom vám chceme pripomenúť, že sa jedná o skutočne komplexnú časť obydlia, ktorej oprava by sa bez profesionálnej pomoci vykonávať nemala. Nesprávne a nedôsledné rekonštrukčné práce môžu zväčšiť škody na strešnej krytine a spôsobiť tiež ujmu na ostatných prvkoch konštrukcie. Ak ste už pre rekonštrukciu strechy definitívne rozhodnutí, odporúčame vám vykonať rezerváciu profesionálnej firmy ihneď, keďže sa na tieto služby čaká aj niekoľko mesiacov. Pokiaľ chcete uskutočniť len malé externé úpravy, pravdepodobne ich zvládnete aj sami. Minimálne si však ohľadom postupu pri rekonštrukcii nechajte poradiť od odborníka.

 

Vykonajte kontrolu jednotlivých častí strechy

 

Ako sme už vyššie spomínali, poškodenie strechy je bežným následkom pri nepriaznivom počasí. Zvýšená vlhkosť spôsobená zatekaním prináša so sebou zvýšenú pravdepodobnosť napadnutia drevenej strešnej konštrukcie drevokazným hmyzom, hubami či plesňami. V dôsledku toho je potrebné skontrolovať všetky drevené prvky strešnej krytiny. Na začiatku bude nutné skontrolovať stav strešného krovu. Hľadajte poškodené drevo. Ak spozorujete zhnité drevo, plesne, huby alebo priechody a výstupné otvory pre drevokazný hmyz, tieto napadnuté časti bude potrebné opraviť. Výmena celkového strešného krovu bude potrebná v prípade, ak pozorujeme viditeľné prepadanie strechy, či znižnovanie jej nosnosti.

Vizuálna kontrola ostatných strešných prvkov je rovnako nevyhnutná. Zistite, či nemáte uvoľnené, popraskané alebo chýbajúce šindle, či zlomené klince, ktoré zhoršujú tesnenie. Vietor sa dostane aj pod uvoľnený strešný materiál, čím môže narušiť celkovú vnútornú stabilitu. Tieto nedostatky v materiáli strechy vedú k presakovaniu vody do domu, následnej hnilobe dreva a v neposlednom rade k samotnému zničeniu integrity konštrukcie. Kontrola problémov a nájdenie kompromitovaných komponentov ušetrí majiteľovi budovy čas i peniaze pri samotnej rekonštrukcii.

 

Zväčšite svoje obydlie o podkrovie

 

Ak už máte v podkroví vytvorený priestor na bývanie či skladovanie vecí, tento krok pokojne preskočte. Ak však nad tým len premýšľate, odporúčame vám dobre zvážiť túto alternatívu. Vždy je predsa praktické mať nejaký ten priestor navyše. Podľa skúseností profesionálov sa len 2 z 10 striech rekonštruujú bez obytného podkrovia. Bude vás to síce stáť väčšiu sumu peňazí, no ak nemáte vyhradený rozpočet a chcete si dopriať izbu naviac, choďte do toho. Celková rekonštrukcia, časový úsek a náklady, budú závisieť od vami zvolených preferencií. Môže sa jednať o zachovanie pôvodnej pomúrnice, kedy nebudú zmeny až také radikálne. V tejto variante sa ťahá krov z pôvodného miesta. V druhom prípade hovoríme o zvýšení stropu, kedy treba urobiť betónový strop, nadmurovku aj vence. Využiteľnosť priestoru by ste tak mohli v porovnaní s pôvodným stavom zväčšiť aj dvojnásobne.

 

Typy striech

 

Pokiaľ sa chystáte vykonať kompletnú strešnú rekonštrukciu a chcete rozširovať podkrovný priestor, môžete tiež celkom zmeniť typ strechy. Prinášame vám krátky prehľad najčastejšie volených typov.

 

Najpoužívanejšie typy striech

 

Sedlová strecha

Kvôli svojej jednoduchosti a funkčnosti sa jedná o najčastejšie používaný šikmý typ strechy. Vďaka nekomplikovanej konštrukcii sa bavíme o najnižších nákladoch, čo môže byť výhoda pri obmedzenom rozpočte.

Sedlová strecha je vďaka svojej jednoduchosti menej nákladnáSedlová strecha je vďaka svojej jednoduchosti menej nákladná

Valbová strecha

Podobne ako pri sedlovom type, aj v tomto prípade hovoríme o streche šikmého tvaru. Líši sa počtom zvislých štítov, kde využíva s dvomi zvislými ďalšie dva navyše, nazývané aj valby. Je o niečo viac náročnejšia na realizáciu, čo sa odzrkadľuje aj na samotnej cene, ktorá sa oproti sedlovej streche mierne dvíha. Vďaka vnútornému sklonu všetkých štyroch strán je však valbová strecha robustnejšia a odolnejšia voči vonkajším vplyvom.

Pultová strecha

Tento typ sa stáva v súčasnosti čoraz viac populárnym a niet sa čomu čudovať. Ide o strechu nenáročnú na realizáciu, ktorá okrem iného zabezpečuje minimálne tepelné straty a má lepšiu využiteľnosť priestoru. Nevýhodou je práve jediná sklonená rovina strešného plášťa, ktorá musí odolávať väčšiemu náporu vody.

Plochá strecha

Moderná a zároveň absolútne nenáročná na údržbu. Aj takto by sme mohli definovať plochú strechu, ktorá má oproti ostatným typom najnižšie tepelné straty. Jej ďalšou výhodou je plnohodnotný podstrešný priestor. Nevýhodou je naopak nemožnosť vytvorenia podkrovného priestoru.

 

"Strecha je komplexný prvok - Myslite na to"

 

Strecha sa skladá z uceleného systému vrstiev, pričom každá z nich má svoju funkciu a význam. Pri jej rekonštrukcii teda nemôžete myslieť len na jej povrch, musíte sa postarať o celkovú údržbu ako takú (strešný krov, ochranná paropriepustná fólia, hydroizolačná fólia, laty, krytina). Aby ste teda zhruba vopred vedeli, aká rozsiahla rekonštrukcia vás čaká, prejdime si spolu základné stavebné strešné prvky.

 

Časti strechy

 

Strešný krov

 

Jedná sa o rám prenášajúci záťaž strešnej krytiny na nosné steny domu. Najčastejšie býva vyrobený z dreva. Jeho životnosť sa pohybuje okolo niekoľko desiatok rokov, to sa však líši od celkových podmienok (okolie, typ použitého dreva). Cena strešného krovu sa odvíja od viacerých faktorov, ako pôdorys strechy a nosných stien, rez objektu, skladba strechy a typ strechy. Pri type v každom bode platí, že čím je komplikovanejšia, tým je drahšia. Pokiaľ sa však jedná o rodinný dom so strechou jednoduchého tvaru, tak vás cena strešného krovu spolu s cenou za prácu vyjde od 3 500,- € a vyššie podľa zložitosti a veľkosti krovu.

Pokiaľ sa chystáte vykonať kompletnú strešnú rekonštrukciu a chcete rozširovať podkrovný priestor, môžete tiež celkom zmeniť typ strechy

 

Fólia strechy

 

Ako prvá sa na krov naťahuje paropriepustná strešná fólia. Tento typ je nevyhnutnou časťou strešnej konštrukcie, keďže zabezpečuje jej odvetrávanie. Jej cena sa pohybuje od 0,50 €/ m2. Ak chcete vyššiu kvalitu, cena paropriepustnej fólie sa bude pohybovať od 1,- €/ m2. Na tomto komponente vám šetriť neodporúčame, keďže by mohlo dôjsť k zatekaniu zrážkovej vody pod fóliu. Na druhú vrstvu sa používa hydroizolačná fólia, najčastejšie PVC. Izolácia strechy týmto spôsobom je spoľahlivou variantou, navyše za rozumnú cenu. Cena hydroizolačnej fólie sa pohybuje od 8 €/ m2. Ak si necháte fólie natiahnuť profesionálnmi, pripočítajte si konečnú kúpnu sumu za celkovú plochu domu dvojnásobne.

Cena strechy závisí od toho, či sa jedná len o vonkajší náter s malými úpravami, komplexnú opravu od strešných základov, či úplnú premenu spolu s pridaním podkrovného obytného priestoru

 

Podklady pod strešnú krytinu

 

Kvalitný výber podkladu zabezpečuje krytine oporu, no zároveň spevňuje celkovú konštrukciu. Ďalším dôvodom, prečo by ste jeho výber nemali zanedbať, je jeho vplv na tesnenie strechy proti dažďovej vode a súčasné zabezpečovanie procesu kondenzácie. Medzi najčastejšie varianty zaraďujeme drevené kontralaty patriace medzi suché rezivo. Na vystuženie sa pod krytinu používajú taktiež MDF dosky, ktoré sú podstatne pevnejšie ako klasické laty. Ako podklad pod strešnú krytinu sa tiež používa plná palubovka, ktorá zabezpečuje vysokú ochranu pred vlhkosťou. Ide o kombináciu drevených dosiek a strešnej lepenky. Pokiaľ má váš dom veľké rozmery na štvorcový meter, pouvažujte nad montážou plechov systémom Non Aqua. Posledný typ sa však používa zväčša na nezaizolované strechy, aké majú napríklad sklady. Cena podkladu pod strešnú krytinu sa líši od použítého materiálu a zložitosti konštrukcie, no začína sa na sume 9 €/ m2 aj s prácou.

 

Strešná krytina

 

Bitúmenová krytina

Hlavným materiálom, z ktorého je táto krytina vyrobená, je asfalt. V poslednej dome sa bitúmenové dosky i bitúmenové šindle stávajú čoraz viac populárnymi. Veľkou výhodou je ich poddajnosť a tvarovateľnosť spolu s jednoduchou montážou. Cena bitúmenovej krytiny sa začína na 5 €/ m2 bez práce.

Keramická krytina

Jej osobitý vzhľad a kvalitná živostnosť zodpovedá miere obľube, ktorej sa teší najdlhšie spomedzi všetkých krytín. Narozdiel od bitúmenovej variante, ktorá je odolná voči zmenám tepla, je keramická krytina celkom nehorľavá. Navyše dokáže konštrukciu veľmi dobre ochrániť aj proti nepriaznivému počasiu, či mechanickým poškodeniam. Jej životnosť sa pohybuje od 80 do 100 rokov. Vďaka jej kvalite a dlhej výdrži môžete počítať s približne dvojnásobnou sumou oproti bitúmenovej krytine, cca 10 €/ m2 bez práce.

Betónová škridla

Viacerými vlastnosťami pripomína keramickú krytinu, no oproti nej je o čosi ľahšia. Betón je navyše známy svojou mrazuvzdornosťou a nízkou nasiakovosťou. Vďaka vysokému stupňu odolnosti nevykazuje lámavosť ani pod tlakom snehu či ľadu. Cena betónovej škridle sa pohybuje 5 €/ m2 bez práce.

Plechová krytina 

Ak je pre vás kľúčová cena, určite siahnite po tejto možnosti, ktorá je jednou z najlacnejší krytín. Zároveň však zabezpečuje jednoduchú montáž, nízku hmotnosť a pomerne dlhú životnosť 40-80 rokov. Jej nevýhodou môže byť zvýšená hlučnosť. Cena je približne 10 €/ m2 bez práce.

 

Odvodňovací systém

 

Hovoríme o veľmi podstatnej časti celkovej konštrukcie, keďže vďaka nemu spadnutá zrážková voda odteká spoľahlivo a rýchlo preč zo strechy. Jedná sa o komplex žľabov, odpadových rúr, výtokových kolien a mnohých ďalších komponentov. Celkovú sumu za odkvapový systém strechy vám profesionáli vypočítajú na počkanie. Ak sa však bavíme čisto len o žľaboch (tvoriacich základ celého odkvapu), cena začína na 13 €/ m.

 

Strešné okná

 

V prípade, že sa rozhodnete zobytniť vaše podrkovie, je pravdepodobné, že budú súčasťou vašej novej strechy aj strešné okná. Aj v tomto prípade bude cena závisieť od rozmerov, materiálu a kvality okien. Ak vychádzame z najnižšiej cenovej hranice za strešné okno, kde počítame najmenšie možné rozmery, ceny sa pohybujú od 300 €/ks, bez montáže.

 

Cena strechy

 

Rekonštrukcia strechy sa môže cenovo veľmi líšiť. Dôležitý je predovšetkým celkový rozmer strešnej plochy na štvorcový meter. Platí taktiež pravidlo, že čím zložitejšia strecha, tým väčšie náklady na údržbu a opravu. Cena strechy ďalej závisí od toho, či sa jedná len o vonkajší náter s malými úpravami, komplexnú opravu od strešných základov, či úplnú premenu spolu s pridaním podkrovného obytného priestoru. V článku sme vám opísali najväčšie cenové položky, ktoré budete potrebovať na rekonštrukciu. Pri oprave strechy však treba počítať s ďalšími malými súčiastkami dopĺňajúcimi a spájajúcimi tieto veľké komponenty.

V prípade menších úprav, ako sú zateplenie a výmena krytiny, počítajte so sumou od 4 000 Eur a vyššie. Ak hovoríme o kompletnej strešnej premene bez úpravy podkrovného priestoru, cena za materiál vás vyjde minimálne 10 000 Eur. Ďalším podstatným faktorom je samotná realizácia rekonštrukcie, a teda, či budete potrebovať pomoc profesionálov alebo to zvládnete celkom sami. Túto variantu sice neodporúčame, ale to hlavne v prípade, ak ide o rozsiahlejší zásah do strešnej konštrukcie. V prípade potreby odbornej pomoci si k cene materiálu pripočítajte ešte raz takú sumu.

Špecialisti vám vypracujú presnú cenovú ponuku spolu s návrhom, ktoré časti strechy rekonštrukciu skutočne potrebujú

FAQ:

 
Kedy je potrebné na rekonštrukciu strechy volať odborníka?
Pokiaľ sa jedná len o vymenenie starej strešnej krytiny za novú, túto záležitosť by mal zvládnuť aj remeselne zručný laik. Ak však hovoríme o väšom zásahu do strašnej konštrukcie, odporúčame si zavolať na pomoc profesionálov. V každom prípade sa však určite poraďte s odborníkmi.
 
Ako viem, že treba vymeniť strešný krov?
Varovným signálom sú plesne nachádzajúce sa na krove. Ďalším znakom, že je potreba vymeniť celý krov, je viditeľne sa prepadajúca strecha so stratou nosnej funkcie.
 
Ktorá strešná krytina je najodolnejšia?
Životnosť strešnej krytiny do veľkej miery ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa váš dom nachádza. Bez ohľadu na okolité vplyvy sa však za najodolnejšiu krytinu považuje betónová škridla a keramická krytina.

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií