Aké vlastnosti má mať realitný maklér?

09.03.2023
Existencia a úspech realitnej kancelárie sa v najväčšej miere odvíja od úspešnej práce realitného makléra a jeho spolupráce s ďalšími zložkami obchodu.

Realitný maklér totiž zabezpečuje naozaj početné množstvo činností súvisiacich s predajom či kúpou nehnuteľnosti, a to od prvého stretnutia s klientom až po samotné ukončenie obchodu. 

 

"Cieľom a víziou dobrého realitného makléra sa má stať profesionálna realizácia celého procesu obchodu, a tým si získať u klienta dôveru."

 
 
Častokrát sa stáva, že realitný maklér rieši situácie, ktoré celkom nesúvisia s predajom, ale sú nevyhnutné z hľadiska spokojnosti klienta. Celý proces koordinuje tak, aby prebiehal čo najhladšie. Jeho práca zahŕňa komunikáciu s viacerými zúčastnenými stranami, ako napríklad: 

 • právnik
 • notár
 • súdny znalec
 • hypotekárny poradca
 • fotograf
 • marketér
 • dizajnér
 • geodet
 • katastrálny úrad
 • mestský a obecný úrad
 • stavebný úrad
 • mediátor pri stretnutiach s rôznymi firmami a mnohé iné. Neodhliadnuc od množstva záujemcov, s ktorými sa stretne v rámci obhliadok nehnuteľnosti.

 

"Hlavným predpokladom dobrého realitného makléra je preto rozhľadenosť pri práci s nehnuteľnosťami a komunikačné schopnosti na veľmi dobrej úrovni."

 
 
Hlavným predpokladom dobrého realitného makléra je preto rozhľadenosť pri práci s nehnuteľnosťami a komunikačné schopnosti na veľmi dobrej úrovni. Dobrý maklér rozumie svojej práci a neprestajne sa vo svojej činnosti vzdeláva. Jeho dôležitými schopnosťami sú zmysel pre objektívne riešenie nepredvídaných situácií, záujem o spoluprácu so všetkými stranami obchodu tak, aby boli všetci spokojní.

Medzi najdôležitejšie vlastnosti, ktoré realitný maklér musí mať patrí jednoznačne trpezlivosť. Ako po profesijnej stránke, tak aj ľudskej je dôležité vytvoriť pre klienta príjemné prostredie a vniesť do komunikácie pohodovú náladu. 

 Ak sa aj vyskytne nepriaznivá situácia, dobrý realitný maklér ju vie pohotovo riešiť. Cieľom a víziou dobrého realitného makléra sa má stať profesionálna realizácia celého procesu obchodu, a tým si získať u klienta dôveru. 

Ďalej sa dozviete...

Buďte medzi prvými

Spoznajte nové nehnuteľnosti hneď ako budú dostupné. Zašleme ich na váš mail a vy nezmeškáte tú vašu!

Viac informácií