Projekt Zelená Domácnostiam

13.03.2019
Projekt Zelená Domácnostiam
A opäť je to tu! Možno ste už počuli o projekte Zelená Domácnostiam. Tento projekt predstavila Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra (skratka SIEA) ešte v roku 2015. Jedná sa o projekt štátnej podpory pre kúpu zariadení obnoviteľných zdrojov. V projekte Zelená Domácnostiam ide o podporu inštalácií malých zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v rodinných a bytových domoch. Podpora sa realizuje prostredníctvom európskych fondov a štátneho rozpočtu.

Od tohto 2019 budú kolá pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení vyhlasované samostatne. V rámci projektu bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21-tisíc inštalácií.

V utorok 19.3. nás čaká už 1. kolo projektu Zelená domácnostiam II. Opäť sa budú udeľovať poukážky pre žiadateľov. 

Preto, keď premýšľate o kúpe nového kotla, slnečného kolektoru, čerpadla, či fotovolitckého panelu a ste majiteľom rodinného domu, môžete požiadať o finančnú podporu pre ich kúpu.
 1. kolo udeľovania dotácií sa spustí už v utorok 19.3.2019 v o 15:00 hod. a bude trvať do 20.3. do 15:00 hod. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. 

Podmienky a Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019 nájdete v nasledovných odkazoch:

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/
https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/harmonogram/O registráciu môže požiadať každý, kto predloží doklady, ktoré overia splnenie technických podmienok.
 Vaše zariadenie tak bude zaradené do zoznamu oprávnených zariadení a to na základe kompletne vyplnenej žiadosti.
 Formuláre k žiadosti a aj ďalšie dôležité údaje nájdete na stránkach projektu www.zelenadomacnostiam.sk.

Ďalej sa dozviete...