CHCEM PREDAŤ / PRENAJAŤ +421 915 870 556

Projekt Zelená Domácnostiam


10. marec 2018

Možno ste už počuli o projekte Zelená Domácnostiam. Tento projekt predstavila Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra (skratka SIEA) ešte v roku 2015. Jedná sa o projekt štátnej podpory pre kúpu zariadení obnoviteľných zdrojov. V projekte Zelená Domácnostiam ide o podporu inštalácií malých zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v rodinných a bytových domoch. Podpora sa realizuje prostredníctvom európskych fondov a štátneho rozpočtu.

V utorok 13.3. nás čaká už 21. kolo projektu Zelená domácnostiam. Opäť sa budú udeľovať poukážky pre žiadateľov. Tento raz budú podporení žiadatelia mimo regiónov hlavného mesta, Bratislavy.

Preto, keď premýšľate o kúpe nového kotla a ste majiteľom rodinného domu, môžete požiadať o finančnú podporu pre kúpu úsporného kotla.
21. kolo udeľovania dotácií na kúpu kotla sa spustí už v utorok 13.3.2018 v dopoludňajších hodinách. Vyčlenených je 2,35 mil €, ktoré dokážu podporiť viac ako stovku žiadateľov.

Je treba splniť dve podmienky, žiadateľom je človek mimo Bratislavy a kotol, na ktorý chcete uplatniť dotáciu je úsporný.

O registráciu môže požiadať každý, kto predloží doklady, ktoré overia splnenie technických podmienok.
Vaše zariadenie tak bude zaradené do zoznamu oprávnených zariadení a to na základe kompletne vyplnenej žiadosti.
Formuláre k žiadosti a aj ďalšie dôležité údaje nájdete na stránkach projektu www.zelenadomacnostiam.sk.